Bộ giao diện người dùng 3D mới tuyệt vời 2022

Hôm nay chúng ta sẽ xem xét các bộ dụng cụ giao diện người dùng 3D tốt nhất trong năm. Tất cả các bộ giao diện người dùng này kết hợp hình minh họa 3D, phông chữ và các yếu tố làm cho chúng POP! Bạn có thích xu hướng 3D mới trong thiết kế giao diện người dùng không? Bình luận bên dưới! Danh sách các UI Kits được đề cập trong video này:

1. 3D Widgets: https://www.figma.com/community/file/...

2. Figma 3D UI: https://www.figma.com/community/file/...

3. LS Graphics: https://www.ls.graphics/free/ui-kit-l...

4. Finance Interface: https://www.uistore.design/items/fina...

5. Skeo: https://ui8.net/maxim-sirotyuk/produc...

6. 3D Car: https://www.uplabs.com/posts/complete...

7. 3D GUI (old): https://www.designshock.com/3d-gui-psd/

8. Zone: https://ui8.net/piqodesign/products/z...

For Sponsorship: punitwebdeveloper@gmail.com
7d9p1HFamaQ
Lên đầu trang